RTHN – Novsko popodne 12.10.2021. Dragica Kosić i Petar Kovačević – JU Dnevni centar

 

Edukacija po akreditovanom programu odobrenom od ZZSD CG. Pod nazivom “Obuka za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i sa kombinovanim smetnjama”. Koji je realizovan kroz projekat “Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene – ESCI”, koji je finansiran kroz Program EU i CG za zapošljavanje i socijalnu zaštitu


 

 

Edukacija po akreditovanom programu odobrenom od ZZSD CG. Pod nazivom “Obuka za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i sa kombinovanim smetnjama”. Koji je realizovan kroz projekat “Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene – ESCI”, koji je finansiran kroz Program EU i CG za zapošljavanje i socijalnu zaštitu


 

 

 

Edukacija strucnih radnika Dnevnog centra , po akreditovanom programu ,,Komunikacija i pregovaranje,, u Zavodu za socijalnu i djeciju zastitu Crne Gore.

Edukcija strucnih radnika Dnevnog centra u Zavodu za socijalnu i djeciju zastitu Crne Gore, Podgorca na temu ,, Intervencije u krizi,, u organizaciji Nevladinog udruzenja Impuls.

 

16-18. februar 2018. Bar. Edukcija zaposlenih Dnevnog centra u organizaciji NVO PORTRET. Tema Prevncija sindroma sagorijevanja kod strucnih lica koja rade sa OSI. Predavaci: Branka Calasan u Ivana Pejivic.

12.- 14. januar 2015 Edukacija zaposlenih sa timom dr Milijane Selaković u Beogradu – “Značaj čula u rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”- Senzorna integracija I
Obradjene teme- Čula-razvijanje znanja o funkcionisanju pojedinih čula ( neurološka osnova) , senzorna integracijai disfunkcija-definicija, klinička slika, senzorna disfunkcija i specifični poremećaji, procjena senzornog funkcionisanja , multisenzorno okruženje, kreiranje okruženja i intervencije. Radionice.

Edukacija zaposlenih sa prof. Draganom Lukićem i dr Milijanom Selaković

7. i 8. Novembar 2014 Zlatibor
Obradjene teme- Monitoring dosadašnjeg rada, skale procjene, protokol i mjesečni planovi, analiza postignutog u radu sa djecom( pregled dosijea) i smjernice za dalji rad.
Pervazivni razvojni poremećaji sa posebnim osvrtom na autizam. Pregled metoda – ABA metod, Teaccch , Floor time, Senzorna Integracija
Evaluacija

02. -06. Jun 2014 Edukacija na Ivanovim Koritima u organizaciji UNICEFA i Ministarstva Rada i socijalnog staranja Crne Gore – Obuka kadrova za otvaranje i rad centara za boravak djece i omladine sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori -II dio

Edukaciji je prisustvovalo dvoje zaposlenih Dnevnog Centra Herceg Novi
Obradjene teme – Prava djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u Crnoj Gori, Analiza aktuelnog stanja, Usluga Dnevog centra , struktura zaposlenih i oblasti rada, procjena sposobnosti djeteta , planiranje i tretman djece, karakteristike psihijatrijskih stanja kod jece i mladih sa smetnjama u razvoju, radionice.

Januar 2013 – Edukacija zaposlenih i posjeta organizaciji Siza-Holandija


With the help of Mr. Frans Franken, the Day care center- Herceg Novi had organized education in the Netherlands for a period of five days, five members of the team- members of the professional team – visited the Dutch organization Siza. It was the exchange of experiences of great importance, work organization, new methods of work, very useful for all members of the expert team. In this way we want to say thanks to Mr. Franken and also the organization Siza who made our stay very pleasant.

Seminar sa predstavnicima Holandske organizacije Siza  19. 11. – 25. 11. 2013.  Eric Verbeek I Resie Rutten:


Edukacija prof. Nenad Glumbić :


Maj 2012 – Edukacija zaposlenih sa timom profesora dr Dragana Lukića iz Beograda uz podršku gospodina Frans Frankena

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
Translate »