29.06-01.07.2022.godine održan je Kamp u organizaciji “Margit Nielsens Foundation” u Kolašinu. Kamp je obuhvatao sledeće aktivnosti:

1 .Edukacije po ABA metodi za zaposlene i roditelje korisnika ( predavači: Rea Vuksan iz Zagreba i Branka Radojičić iz Beograda)

2. Konsultacije sa stručnjacima ( mogućnost individualnog tretmana sa psihologom Brankom Radojičić iz Beograda )

3. Rekreativne aktivnosti za djecu i mlade Dnevnog centra: jahanje konja, posjeta Biogradskom jezeru, druženje kroz igru i muziku uz animatore i klovnove.


09.11. i 10.11. 2022.godine Regionalna konferencija pod nazivom ”’ Optimalan rani razvoj za svako dijete” u Podgorici u organizaciji i uz podršku Vlade Cme Gore, Unicefa i EU. Konferenciji su ispred ustanove prisustvovali direktorica, Dragica Kosić i pedagog, Lidija Kantar Lalović.

18.07.- 22.07.2022.godine u Institutu Igalo grupni teraput Petar Kovačević i fizioterapeut Aleksandra Damjanović su učestvovali na obuci za “HaIIiwick” školu plivanja

28.02-02.03.2022. godine Direktorica ustanove Dragica Kosić i pedagog Lidija Kantar Lalović su u Budvi učestvovale na seminaru pod nazivom “Trening o samostalnom životu OSI i socijalno — edukativnim uslugama” u organizaciji NVO Mladi sa hendikepom Budva.

23.02.-25.02.2022. godine Drugi dio seminara pod nazivom “lzrada i upravljanje EU projektima” (osnovni nivo obuke). Seminar su pohađali fizioterapeut Aleksandra Damjanović i Petar Kovačević, profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

02.02.-04.02.2022. godine- Seminar pod nazivom “lzrada i upravljanje EU projektima” (osnovni nivo obuke). Seminar su pohađali fizioterapeut Aleksandra Damjanović i Petar Kovačević, profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

RTHN – Novsko popodne 12.10.2021. Dragica Kosić i Petar Kovačević – JU Dnevni centar

 

Edukacija po akreditovanom programu odobrenom od ZZSD CG. Pod nazivom “Obuka za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i sa kombinovanim smetnjama”. Koji je realizovan kroz projekat “Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene – ESCI”, koji je finansiran kroz Program EU i CG za zapošljavanje i socijalnu zaštitu


 

 

Edukacija po akreditovanom programu odobrenom od ZZSD CG. Pod nazivom “Obuka za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama iz autističnog spektra i sa kombinovanim smetnjama”. Koji je realizovan kroz projekat “Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene – ESCI”, koji je finansiran kroz Program EU i CG za zapošljavanje i socijalnu zaštitu

08.11 i 09.11.2021. godine Akreditovana obuka na ternu: ”Osnovna obuka stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i članova/ica multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje dječijih ugovorenih brakova” kojoj su prisustvovali psiholog I pravnik Dnevnog centra
30.10.2020. godine U sklopu seminara koji je održao Dr. Nenad Rudić na temu „Psihosocijalna podrška roditeljima i porodicama djece i mladih sa smetnjama u razvoju“ u našoj ustanovi je održana psihološka radionica za roditelje. Radionici su prisustvovali direktorica i psiholog naše ustanove, kao i psiholozi Ervina Dabižinović i Saška Kovačević, doktorica Rašković i roditelji korisnika.
17.09. i 18.09.2020. godine Drugi dio seminara na temu „Psihosocijalna podrška roditeljima i porodicama djece i mladih sa smetnjama u razvoju“ čiji je predavač Dr. Nenad Rudić pohađala je psiholog naše ustanove Sanja Tesla.
28.09. i 29.09. 2020 godine Edukacija na temu „Komunikacija i pregovaranje“ pohađao je pravnik Dnevnog centra Ratko Maslovarić.  Edukator je bio Vladan Jovanović. Edukacija je održana u Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu u Podgorici.
26.09 i 27.09.2020. godine Psiholog Dnevnog centra je pohađala seminar na temu „Psihosocijalna podrška roditeljima i porodicama djece i mladih sa smetnjama u razvoju“. Predavač je bio Dr. Nenad Rudić, dječiji psihijatar sa dugogodišnjim iskustvom rada u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu i savjetnik UNICEF-a Srbije, a koordinator seminara je bila Dr. Sonja Vasić.

23.09 i 24.09.2020. godine Direktorica ustanove Dragica Kosić je prisustvovala edukaciji na temu „Intervencija u krizi“ čiji je predavač je bila Dr. Bojana Miletić

05.12 i 06.12.2019. godine Direktorica, psiholog i pedagog Dnevnog centra učestvovali na dvodnevnoj akreditovanoj obuci u organizaciji zavoda za socijalnu  i dječiju zaštitu Crne Gore u Pljevljima  na temu  Osnovna obuka za rad sa roditeljima osoba ometenih u razvoju.

02.12 i 03.12.2019. godine Psiholog Dnevnog centra prisustvovao dvodnevnoj edukaciji u organizaciji Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore u Podgorici na temu Prava djece u socijalnoj i dječijoj zaštiti.

15.02.2019. godine Jednodnevna akreditovana obuka kod zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu u Podgorici- „Burn out“ – Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja – obuci prisustvao pedagog Dnevnog centra Herceg Novi.

25.01.2019. godine Jednodnevna akreditovana obuka kod zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu u Podgorici- „Burn out“ – Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja – obuci prisustvo psiholog Dnevnog centra Herceg Novi.

07 i 08. Decembar 2018. Edukacija Upotreba asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječije zaštite – predavači Svetlana Dujović i Žana Despotović – program akreditovan kod Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu. Edukaciji su prisustvovali direktorica i stručni radnici Dnevnog centra.

03.-06. septembar 2018. – u okviru projekta „ Dobrodošli u Evropu 3 I “ ispred Dnevnog centra direktorica Dragica Kosić i sekretarka Suzana Tomanović zajedno sa ostalim predstavnicima iz Opštine Herceg Novi činili su delegaciju iz Crne Gore na trodnevnom seminaru u mjestu Pordenone  u Italiji.

Edukacija strucnih radnika Dnevnog centra , po akreditovanom programu ,,Komunikacija i pregovaranje,, u Zavodu za socijalnu i djeciju zastitu Crne Gore.

Edukcija strucnih radnika Dnevnog centra u Zavodu za socijalnu i djeciju zastitu Crne Gore, Podgorca na temu ,, Intervencije u krizi,, u organizaciji Nevladinog udruzenja Impuls.

 

16-18. februar 2018. Bar. Edukcija zaposlenih Dnevnog centra u organizaciji NVO PORTRET. Tema Prevncija sindroma sagorijevanja kod strucnih lica koja rade sa OSI. Predavaci: Branka Calasan u Ivana Pejivic.

12.- 14. januar 2015 Edukacija zaposlenih sa timom dr Milijane Selaković u Beogradu – “Značaj čula u rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”- Senzorna integracija I
Obradjene teme- Čula-razvijanje znanja o funkcionisanju pojedinih čula ( neurološka osnova) , senzorna integracijai disfunkcija-definicija, klinička slika, senzorna disfunkcija i specifični poremećaji, procjena senzornog funkcionisanja , multisenzorno okruženje, kreiranje okruženja i intervencije. Radionice.

Edukacija zaposlenih sa prof. Draganom Lukićem i dr Milijanom Selaković

7. i 8. Novembar 2014 Zlatibor
Obradjene teme- Monitoring dosadašnjeg rada, skale procjene, protokol i mjesečni planovi, analiza postignutog u radu sa djecom( pregled dosijea) i smjernice za dalji rad.
Pervazivni razvojni poremećaji sa posebnim osvrtom na autizam. Pregled metoda – ABA metod, Teaccch , Floor time, Senzorna Integracija
Evaluacija

02. -06. Jun 2014 Edukacija na Ivanovim Koritima u organizaciji UNICEFA i Ministarstva Rada i socijalnog staranja Crne Gore – Obuka kadrova za otvaranje i rad centara za boravak djece i omladine sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori -II dio

Edukaciji je prisustvovalo dvoje zaposlenih Dnevnog Centra Herceg Novi
Obradjene teme – Prava djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u Crnoj Gori, Analiza aktuelnog stanja, Usluga Dnevog centra , struktura zaposlenih i oblasti rada, procjena sposobnosti djeteta , planiranje i tretman djece, karakteristike psihijatrijskih stanja kod jece i mladih sa smetnjama u razvoju, radionice.

Januar 2013 – Edukacija zaposlenih i posjeta organizaciji Siza-Holandija


With the help of Mr. Frans Franken, the Day care center- Herceg Novi had organized education in the Netherlands for a period of five days, five members of the team- members of the professional team – visited the Dutch organization Siza. It was the exchange of experiences of great importance, work organization, new methods of work, very useful for all members of the expert team. In this way we want to say thanks to Mr. Franken and also the organization Siza who made our stay very pleasant.

Seminar sa predstavnicima Holandske organizacije Siza  19. 11. – 25. 11. 2013.  Eric Verbeek I Resie Rutten:


Edukacija prof. Nenad Glumbić :


Maj 2012 – Edukacija zaposlenih sa timom profesora dr Dragana Lukića iz Beograda uz podršku gospodina Frans Frankena

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
Translate »