Na osnovu člana 32. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja “Sl.CG” broj 52/14. objavljujemo sedmodnevni pregled izdatih putnih naloga za upavljanje službenim vozilima:
U periodu od 10. do 16. oktobra 2016. nije bilo putnih naloga, imali smo pet naloga za službena putovanja zaposlenih, koji su bili u pratnji korisnika dnevnog centra na izletu
U periodu od 03. do 09. oktobra 2016. nije bilo putnih naloga, ni sluzbenih putovanja.
U periodu od 26. septembra do 02. oktobra 2016. nije bilo putnih naloga, ni sluzbenih putovanja.
U periodu od 19. do 25. septembra 2016. nije bilo putnih naloga, ni sluzbenih putovanja.
U periodu od 12. do 18. septembra 2016. nije bilo putnih naloga, ni sluzbenih putovanja.
U periodu od 05. do 11. septembra 2016. nije bilo putnih naloga.
U periodu od 29.avgusta do 04.septembra 2016. nije bilo putnih naloga.
U periodu od 22-28 avgusta 2016. nije bilo putnih naloga.
Nedeljni izvještaj za period 15.08.-21.08.2016. za Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi. U navedenom periodu bila su dva putna naloga
U periodu od 07-14 avgusta 2016. nije bilo putnih naloga.
U periodu od 01-07 avgusta 2016. nije bilo putnih naloga.
U periodu od 25-31 juna 2016. nije bilo putnih naloga.
Za period 18-24 jul 2016. objavljujemo putni nalog:
U periodu od 12 jula do 17 jula nije bilo službenih putovanja.
Back To Top
Translate »