Monthly Archives: September 2015
Dana 25.09.2015-e godine djeca Dnevnog Centra iz Herceg Novog u društvu zaposlenih posjetili su izletište Manitovac nedaleko od Nikšića.
IZVJEŠTAJ O RADU 2014

JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA  SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA  U RAZVOJU HERCEG NOVI“ Herceg Novi PIB 02818426 ŽIRO RAČUN 510-46945-49 Broj-71. Herceg Novi 27.02.2015.                                Izvještaj o radu za 2014 godinu               U  toku 2014. godine na osnovu plana i programa rada sa djecom  i omladinom Dnevnog centra radjeno je na usvajanju brojnih […]

Back To Top
Translate »