Putni nalozi za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi Za period 28. 05. 2018 do 03. 06.  2018. godine.
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82.

 

Putni nalozi za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi Za period 21.05. 2018 do 27. 05. 2018. godine.
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82.

Putni nalozi za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi Za period 14.05. 2018 do 20. 05. 2018. godine.
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82.

 

 

Putni nalozi za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi Za period 07.05. 2018 do 13. 05. 2018. godine.

Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82.

Putni nalozi za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi Za period 30. 04. 2018 do 06. 05. 2018. godine.
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82.

Putne naloge za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi Za period 23.04.2018 do 29.04.2018. godine.
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82.

Putni nalozi za sedmicu od 16.04.2018 do 22.04.2018

Putne nalozi za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi Za period 09.04..2018 do 15.04..2018. godine.
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82.

Putni nalozi za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi:
Za period 02.04.2018 do 08.04.2018. godine –Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” .
Kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 je u toku ove nedjelje na popravci, a ,, Reno modus “ HN CG O82. nije vožen
Putni nalozi za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi Za period 26.03.2018 do 01.04..2018. godine.
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82.
Dragica Kosić

Putni nalozi za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi Za period 19.03.2018 do 25.03.2018. godine.
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82.

Putni nalozi za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi Za period 12.03.2018 do 18.03.2018. godine.
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82.

Putni nalozi za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi Za period 05.03.2018 do 11.03.2018. godine.
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82.

U prilogu vam dostavljamo putne naloge za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi:
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82. Za period 26.02.2018 do 04.03.2018. godine.

Putni nalozi za kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82. Za period 19.02.2018 do 25.02.2018. godine.

Poštovani,
Postupajući po vašem dopisu br: 02-02-260/43 od 25.01.2018.godine upućenog Predsjedniku Opštine Herceg Novi, a koji nam je dostavljen mejlom;
U prilogu vam dostavljamo putne naloge za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi:
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82. Za period 12.02.2018 do 18.02.2018. godine.

Putni nalozi za vozila kojima raspolaže JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi, Za period 29.01.2018 do 04.02.2018. godine
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82.

Putni nalozi za period 29.01.2018. do 04.02.2018.
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82.

Putni nalozi za period 20-28.01.2018.
Kombi za prevoz korisnika ,, Opel vivaro HN CG 106” , kombi za prevoz korisnika ,, Fiat dukato “ HN CG 086 i  ,, Reno modus “ HN CG O82.
Back To Top
Translate »