dnevnicentarhn.org
dnevnicentarhn.org
dnevnicentarhn.org
Dnevni Centar Herceg Novi

J.U. Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi osnovan je  28. 12. 2010. godine odlukom Skupštine opštine Herceg Novi, uz predlog i podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja,  a počeo sa radom 01. 04. 2011.godine. Djelatnost centra predstavlja sveobuhvatan servis zaštite djece sa smenjama i teškoćama u razvoju, u kojem se pruža kompletan servis : 
• boravak/ savjetovanja /prevoz djece/ ishrana/ socijalizacija/ rehabilitacija-fizikalni tretman/ patronažne usluge/ elementarno obrazovanje djece/ društvena i profesionalna aktivacija djece/ edukacija roditelja za samopomoć djeci.

Kvalitetno pruzanje usluga zahtjeva i stručne saradnike, tako da su zaposleni: direktor/ sekretar/ psiholog/ pedagog/ radni terapeut/ fizioterapeut/ medicinska sestra/ njegovateljica/ domaćica/ vozač/ defektolog-oligofrenolog(honorarno).
JU  Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju počeo je sa radom 1.04. 2011. godine sa upisanih 13 korisnika, a trenutno ima 14 korisnika  sa različitim smetnjama.
 
 
Rad JU Dnevni centar finansira se iz : Budzeta opstine, Budžeta republike, Donacija.
U našoj ustanovi korisnici imaju dva obroka i užinu:doručak,užina, ručak.
Takođe je korisnicima obezbjeđena usluga prevoza od kuće do centra i nazad, kao i svakodnevni  fizioterapeutski tretmani.

Direktor : DRAGICA KOSIĆ 

Novosti:

Konferencija za medjije 30.03.2021.povodom projekata Poboljšanje kvaliteta usluga

Konferencija za medjije 30.03.2021.povodom projekata Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene – ESCI se realizuje u okviru Poziva za podršku pružanja usluga socijalne i dječje zaštite koji je dio Programa Evropske unije i Crne Gore za […]

29.11.2023-Izlet korisnika u Trebinje sa posjetom Manastiru Tvrdoš

  29.11.2023 godine-Naši korisnici su u pratnji zaposlenih bili na jednodnevnom izletu u Trebinje sa posjetom starom gradu i manastiru Tvrdoš.

16.11-17.11.2023-Obuka za profesionalce dječje zaštite u primjeni kulturno kompetentne međusektorske prevencije i usluga podrške žrtvama nasilja

    16.11-17.11.2023-Direktorica Dragica Kosić i sekretarka Suzana Miljković, su prisustvovale dvodnevnoj  obuci pod nazivom “Obuka za profesionalce dječje zaštite u primjeni kulturno kompetentne međusektorske prevencije i usluga podrške žrtvama nasilja” koja je organizovana od strane Unicefa i Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore u Budvi.

Forum razmjene dobrih praksi – Prezentacija rada Dnevnog centra

Zajednica Opština Crne Gore organizovala je Forum razmjene dobrih praksi – za delegaciju iz Mongolije koja boravi u Crnoj Gori od 19. do 23. 11. 2023. godine . Direktorica Dragica Kosić i pedagog Lidija Kantar Lalović prezentovali su na Forumu razmjene dobrih praksi usluge socijalne i dječije zaštite Opštine Herceg Novi kao i rad JU […]

10.11.2023godine -učešće korisnika JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi na Sportskim igrama u Tivtu

    10.11.2023godine,  Naši korisnici su u pratnji zaposlenih učestvovali na Sportskim igrama koje su se organizovale u Tivtu u organizaciji JU Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u Tivtu i kluba “Specijalne olimpijade. Takmičili su se u atletskim disciplinama i uzeli su zlatne, srebrne i bronzane medalje.

06.11-07.11 i 08.11-09.11.2023-Program obuke o međusektorskoj saradnji u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorištavanja

Stručne radnice pedagog Lidija Kantar Lalović, psiholog Sanja Tesla i dipl socijalna radnica Ana Kovačević su prisustvovale akreditovanoj obuci “Program obuke o međusektorskoj saradnji u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorištavanja” u Podgorici u terminima  06.11-07.11 i 08.11-09.112023 godine,  koja je organizovana od strane Unicefa, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu […]

 

Back To Top
Translate »