20. 11. 2014.- Promocija humanitarnog i dobrotvornog rada Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana u Podgorici i upoznavanje sa novim predstavnicima Alan and Christine Taylor

20. 11. 2014.- Promocija humanitarnog i dobrotvornog rada Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana u Podgorici i upoznavanje sa novim predstavnicima Alan and Christine Taylor

Comments are closed.
Back To Top
Translate »