28.06.2024-Konferencija-Predstavljanje rezultata zajedničke inicijative, Unapređenje inkluzije djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Crnoj Gori

 

 


28.08.2024 godine-Direktorica Dragica Kosić prisustvuje Konferenciji-Predstavljanje rezultata zajedničke inicijative, Unapređenje inkluzije djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, koja se održava u Podgorici.

Inicijativa je finansirana od strane Partnerstva Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom UNPRPD.

Comments are closed.
Back To Top
Translate »