26.01.2024-Prezentacija Analize o minimalnom paketu usluga za djecu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice

 

 

 


26.01.2024 godine-na poziv Unicefa, direktorica Dragica Kosić je prisustvovala prezentaciji Analize o minimalnom paketu usluga za djecu sa smetnjama u razvoju, te razvijene Standardne operativne procedure za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i njihove porodice, u okviru inicijative “Unapređenje inkluzije djece sa smetnjama u razvoju i odraslih sa invaliditetom u Crnoj Gori”

Comments are closed.
Back To Top
Translate »