06.11-07.11 i 08.11-09.11.2023-Program obuke o međusektorskoj saradnji u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorištavanja

Stručne radnice pedagog Lidija Kantar Lalović, psiholog Sanja Tesla i dipl socijalna radnica Ana Kovačević su prisustvovale akreditovanoj obuci “Program obuke o međusektorskoj saradnji u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorištavanja” u Podgorici u terminima  06.11-07.11 i 08.11-09.112023 godine,  koja je organizovana od strane Unicefa, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Obuku su vodile prof.dr Bista Netkova i dr Bojana Miletić

Comments are closed.
Back To Top
Translate »