Program obuke o međusektorskoj saradnji u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorištavanja 28.09.-29.09.2023

 

 

Direktorica Dragica Kosić i sekretarka ustanove Suzana Miljković su prisustvovale dvodnevnoj akreditovanoj obuci “Program obuke o međusektorskoj saradnji u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorištavanja” u periodu od 28.09.-29.09.2023 godine u Podgorici.

Obuka je organizovana od strane Unicefa, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore.

Comments are closed.
Back To Top
Translate »