Sigurni i jednaki u hitnim i vanrednim situacijama-Obuka -Ministrarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za zaštitu i spašavanje

12-13.09.2023.godine Obuka-Safe and equal in Emergencies/Sigurni i jednaki u hitnim-vanrednim situacijama -Obuka pripadnika operativnih jedinica za postupanje sa OSI u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća, Organizovana od strane Ministarstva unutrašnjih poslova-Direktorata za zaštitu i spašavanje.

Direktorica Dragica Kosić je prisustvovala obuci  Sigurni i jednaki u hitnim-vanrednim situacijama i prezentovala našu Ustanovu i specifičnosti postupanja sa osobama sa invaliditetom u slučaju vanrednih događaja-zemljotresa, poplava, požara..

 

 

Comments are closed.
Back To Top
Translate »