Obuka „Poremećaj iz spektra autizma – vodič za rano prepoznavanje, dijagnostiku i intervencije u radu sa djecom i porodicama“

Obuka „Poremećaj iz spektra autizma – vodič za rano prepoznavanje, dijagnostiku i intervencije u radu sa djecom i porodicama“ održana dana 23. i 24. juna 2023, u Dnevnom centru Tivat kojoj je prisustvovala naša zaposlena Aleksandra Damjanović.


Comments are closed.
Back To Top
Translate »