Posjeta predstavnika Unicefa Crne Gore

Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi u četvrtak, 02. marta 2023. godine posjetila je zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Sabina Žunić sa saradnicama iz programa dječje zaštite, Nadom Đurović Martinović i Milenom Karišik.

Posjeta je protekla u prijatnoj atmosferi i razmjeni korisnih informacija, naročito na temu saradnje između Dnevnog centra i lokalne samouprave, lokalnih ustanova, kao i resornog ministarstva i značaju koji Dnevni centar za podršku djeci sa smetnjama u razvoja ima za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, njihove porodice, ali i cijelu zajednicu.

Gospođa Žunić je izrazila zadovoljstvo posjetom i radom Dnevnog centra i istakla da je podrška djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovim porodicama uvijek u fokusu rada UNICEF-a. Takođe, istakla je kao izuzetno važnu podršku koju Dnevni centar pruža roditeljima djece korisnika usluga u individualnim sesijama.

Tokom razgovora istaknuto je da je od izuzetne važnosti naći održiv model finansiranja Dnevnih centara kao i unaprijediti saradnju između sektora socijalne i dječje zaštite, zdravstva i obrazovanja kako bi se djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju na što kvalitetniji način ravnopravno uključila u život svoje zajednice i ostvarila sva svoja prava

Comments are closed.
Back To Top
Translate »