Pres konferencija u okviru projekta ” Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene

Comments are closed.
Back To Top
Translate »