Kamp za korisnike Dnevnog centra u pratnji zaposlenih na Ivanovim Koritima u okviru Projekta ,, Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene – ESCI/CFCU/MNE/166″, u periodu od 15.12.2021. do 17.12.2021.godine.

Kamp za korisnike Dnevnog centra u pratnji zaposlenih na Ivanovim Koritima u okviru Projekta ,, Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene – ESCI/CFCU/MNE/166″, u periodu od 15.12.2021. do 17.12.2021.godine.

Comments are closed.
Back To Top
Translate »