Rad stručnog tima (dr. Sanela Kusturica, psiholog Bojana Radović Terbec i defektolog Svetlana Vukašinović) i supervizora Violete Mrkić na projektu “Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene – ESCI”, za period od jula 2021.godine do oktobra 2021.godine.
Rad stručnog tima  (dr. Sanela Kusturica, psiholog Bojana Radović Terbec i defektolog Svetlana Vukašinović) i supervizora Violete Mrkić na projektu “Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene – ESCI”, za period od jula 2021.godine do oktobra 2021.godine.

Comments are closed.
Back To Top
Translate »