dnevnicentarhn.org
dnevnicentarhn.org
dnevnicentarhn.org
Dnevni Centar Herceg Novi

J.U. Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi osnovan je  28. 12. 2010. godine odlukom Skupštine opštine Herceg Novi, uz predlog i podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja,  a počeo sa radom 01. 04. 2011.godine. Djelatnost centra predstavlja sveobuhvatan servis zaštite djece sa smenjama i teškoćama u razvoju, u kojem se pruža kompletan servis :
• boravak
• prevoz djece
• ishrana
• socijalizacija
• rehabilitacija-fizikalni tretman
• patronažne usluge
• elementarno obrazovanje djece
• društvena i profesionalna aktivacija djece
• edukacija roditelja za samopomoć djeci
Kvalitetno pruzanje usluga zahtjeva i stručne saradnike, tako da su zaposleni:
• direktor
• vozač
• domaćica
• psiholog
• fizioterapeut
• 2 medicinske sestre
• pedagog-vaspitač
• defektolog-logoped(honorarno)
• defektolog-oligofrenolog(honorarno)
• Profesor fizičkog (honorarno)

JU  Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju počeo je sa radom 1.04. 2011. godine sa upisanih 13 korisnika  (što bi prema standardima –jedno djete na 10m2 bio pun kapacitet).
Sa korisnicima se radi tako što su formirane tri grupe prema oštećenju odnosno dijagnozi- grupa djece sa cerebralnom paralizom, grupa djece sa autizmom, i grupa djece sa kombinovanim smetnjama.

Rad JU Dnevni centar finansira se iz :
• Budzeta opstine
• Budzeta republike
• Donacija.
U našoj ustanovi korisnici imaju dva obroka i užinu:doručak,užina, ručak.
Takođe je svim korisnicima obezbjeđen prevoz od kuće do centra i nazad.
Sa korisnicima se radi po grupama i prema utvrđenim dnevnim i sedmičnim planovima aktivnosti. Nakon jutarnjeg okupljanja sljedi doručak, zatim se podjelimo u grupe  i počinju radne aktivnosti (kreativne radionice, praktične vještine, u svjetu knjige, u svjetu muzike, likovna radionica). Svakodnevno se  sa korisnicima rade fizioterapeutske  vježbe, dva puta sedmično koristimo sportsku halu, jednom sedmično u saradnji sa gradskom bibliotekom imamo časove čitanja. Pored radnih aktivnosti vrlo često idemo u šetnje, posjete kulturnim manifestacijama i ustanovama.

Direktor : DRAGICA KOSIĆ 

Novosti:

16. 10. 2018. Jednodnevni izlet korisnika Dnevnog centra Herceg Novi u pratnji terapeuta i roditelja Korisnici su uživali u predivnom danu i posjetili Manastir Ostrog, a zatim farmu magaraca Martinići, ručak u Nikšiću. Na farmi Martinići toplo su nas dočekali domaćini a djeca su uživala u druženju sa životinjama i prirodnom ambijentu.

16. 10. 2018. Jednodnevni izlet korisnika Dnevnog centra Herceg Novi u pratnji terapeuta i roditelja Korisnici su uživali u predivnom danu i posjetili Manastir Ostrog, a zatim farmu magaraca Martinići, ručak u Nikšiću. Na farmi Martinići toplo su nas dočekali domaćini a djeca su uživala u druženju sa životinjama i prirodnom ambijentu.

0 comments

12. 13. i 14. oktobar 2018 XI Specijalna Olimpijada Zelenika Djeca Dnevnog centra Herceg Novi su u pratnji terapeuta tri dana bili učesnici XI Specijalne olimpijade, družili se, takmičili i odnijeli nagrade. Direktorica je prisustvovala okruglom stolu koji je upriličen u sklopu Olimpijade u OŠ “Ilija Kišić” u Zelenici

12. 13. i 14. oktobar 2018 XI Specijalna Olimpijada Zelenika Djeca Dnevnog centra Herceg Novi su u pratnji terapeuta tri dana bili učesnici XI Specijalne olimpijade, družili se, takmičili i odnijeli nagrade. Direktorica je prisustvovala okruglom stolu koji je upriličen u sklopu Olimpijade u OŠ “Ilija Kišić” u Zelenici

0 comments

Posjeta i predavanje dr Irene Solecka o radu sa djecom sa smetnjama u Poljskoj, Institut ,, Dr. Simo Milošević ,, Igalo. dana 10.10.2018. godine Dr. Irena Solecka-Szpejda, djecijeg fizijatra iz Poljske posjetila je našu ustanovu u pratnji Lynne Montgomery, Mary Borojevich.

Posjeta i predavanje dr Irene Solecka o radu sa djecom sa smetnjama u Poljskoj, Institut ,, Dr. Simo Milošević ,, Igalo. dana 10.10.2018. godine Dr. Irena Solecka-Szpejda, djecijeg fizijatra iz Poljske posjetila je našu ustanovu u pratnji Lynne Montgomery, Mary Borojevich.

0 comments

31.08. 2018. Izlet Risan Jednodnevni izlet korisnika u Risan, obilazak Rimskih mozaika.

31.08. 2018. Izlet Risan Jednodnevni izlet korisnika u Risan, obilazak Rimskih mozaika.

0 comments

21. 09. 2018. Igalo Dan otvorenih vrata

21. 09. 2018. Igalo Dan otvorenih vrata – Dan MUP-a Crne Gore Korisnici Dnevnog Centra Herceg Novi na izoložbi organizovanoj povodom Dana otvorenih vrata – Dana MUP-a Crne Gore. Posjetioci su imali priliku da vide svu opremu koju koriste policijske snage Crne Gore, od oružja do ronilačke opreme.

0 comments

 

Back To Top
Translate »