dnevnicentarhn.org
dnevnicentarhn.org
dnevnicentarhn.org
Dnevni Centar Herceg Novi

J.U. Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi osnovan je  28. 12. 2010. godine odlukom Skupštine opštine Herceg Novi, uz predlog i podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja,  a počeo sa radom 01. 04. 2011.godine. Djelatnost centra predstavlja sveobuhvatan servis zaštite djece sa smenjama i teškoćama u razvoju, u kojem se pruža kompletan servis :
• boravak
• prevoz djece
• ishrana
• socijalizacija
• rehabilitacija-fizikalni tretman
• patronažne usluge
• elementarno obrazovanje djece
• društvena i profesionalna aktivacija djece
• edukacija roditelja za samopomoć djeci
Kvalitetno pruzanje usluga zahtjeva i stručne saradnike, tako da su zaposleni:
• direktor
• vozač
• domaćica
• psiholog
• fizioterapeut
• 2 medicinske sestre
• pedagog-vaspitač
• defektolog-logoped(honorarno)
• defektolog-oligofrenolog(honorarno)
• Profesor fizičkog (honorarno)

JU  Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju počeo je sa radom 1.04. 2012. godine sa upisanih 13 korisnika  (što bi prema standardima –jedno djete na 10m2 bio pun kapacitet). Trenutno imamo upisanih 15 korisnika, od kojih je 10 korisnika je muškog pola,a 5 ženskog pola, uzrasta od 7-27 godina.
Sa korisnicima se radi tako što su formirane tri grupe prema oštećenju odnosno dijagnozi- grupa djece sa cerebralnom paralizom, grupa djece sa autizmom, i grupa djece sa kombinovanim smetnjama.

Rad JU Dnevni centar finansira se iz :
• Budzeta opstine
• Budzeta republike
• Donacija.
U našoj ustanovi korisnici imaju dva obroka i užinu:doručak,užina, ručak.
Takođe je svim korisnicima obezbjeđen prevoz od kuće do centra i nazad.
Sa korisnicima se radi po grupama i prema utvrđenim dnevnim i sedmičnim planovima aktivnosti. Nakon jutarnjeg okupljanja sljedi doručak, zatim se podjelimo u grupe  i počinju radne aktivnosti (kreativne radionice, praktične vještine, u svjetu knjige, u svjetu muzike, likovna radionica). Svakodnevno se  sa korisnicima rade fizioterapeutske  vježbe, dva puta sedmično koristimo sportsku halu, jednom sedmično u saradnji sa gradskom bibliotekom imamo časove čitanja. Pored radnih aktivnosti vrlo često idemo u šetnje, posjete kulturnim manifestacijama i ustanovama.

Direktor : DRAGICA KOSIĆ 

Novosti:

DOKUMENTA

  Ažurirani plan integriteta po preporukama Odluka UO JUDCHN PROCEDURE UREDBA o zapošljavanju, oglašavanju, izboru UREDBA o zapošljavanju, oglašavanju, izboru 2

0 comments

Obilježavanja 3. decembar- Dana lica sa invaliditetom u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi , ul. Nikole Ljubibratića 82 E, Herceg Novi, održan 4.decembra 2017. Dan otvorenih vrata sa koncertom Muzičke škole. Muzicka skola Herceg Novi je učestvovala sa muzičkim programom : Mali hor dirigent Sekulić Slavica 2. Kokot Andjela – violina D.Marković klasa Anita Popović 3. Vuković Jovana – gitara Bubanja Aleksandar 4. Grbo Isidora – flauta klasa: Petković Ivana 5. Andjelković Martina – violina klasa: Popović Anita 6. Kaludjerović Tea – flauta klasa: Petković Ivana 7. Kovačević Aleksa – gitara klasa: Bubanja Aleksandar 8. Pakaški Dragan – harmonika klasa: Trajković Zorica

Obilježavanja 3. decembar- Dana lica sa invaliditetom u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi , ul. Nikole Ljubibratića 82 E, Herceg Novi, održan 4.decembra 2017. Dan otvorenih vrata sa koncertom Muzičke škole. Muzicka skola Herceg Novi je učestvovala sa muzičkim programom : Mali hor dirigent Sekulić Slavica Kokot Andjela […]

0 comments

Na Thanksgiving dobrotvornom koktelu koji je održan 22.novembra u Podgorici, AmCham Montenegro i kompanije članice su obezbjedile donaciju koja je usmjerena na trinaest Dnevnih centara u Crnoj Gori za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Nabavljena je računarska oprema koja će omogućiti Dnevnim centrima da stave u funkciju posebno osmišljenu društvenu mrežu opremljenu softverom za prepoznavanje govora koji prevodi u tekst i tekst u govor, što će doprinjeti jednostavnojoj komunikaciji . Koktelu je prisustvovala i Ambasadorka USA u Crnoj Gori gospođa Margaret Ann Uyehara.

Na Thanksgiving dobrotvornom koktelu koji je održan 22.novembra u Podgorici, AmCham Montenegro i kompanije članice su obezbjedile donaciju koja je usmjerena na trinaest Dnevnih centara u Crnoj Gori za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Nabavljena je računarska oprema koja će omogućiti Dnevnim centrima da stave u funkciju posebno osmišljenu društvenu mrežu […]

0 comments

 

Back To Top
Translate »