dnevnicentarhn.org
dnevnicentarhn.org
dnevnicentarhn.org
Dnevni Centar Herceg Novi

J.U. Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi osnovan je  28. 12. 2010. godine odlukom Skupštine opštine Herceg Novi, uz predlog i podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja,  a počeo sa radom 01. 04. 2011.godine. Djelatnost centra predstavlja sveobuhvatan servis zaštite djece sa smenjama i teškoćama u razvoju, u kojem se pruža kompletan servis : 
• boravak/ savjetovanja /prevoz djece/ ishrana/ socijalizacija/ rehabilitacija-fizikalni tretman/ patronažne usluge/ elementarno obrazovanje djece/ društvena i profesionalna aktivacija djece/ edukacija roditelja za samopomoć djeci.

Kvalitetno pruzanje usluga zahtjeva i stručne saradnike, tako da su zaposleni: direktor/ sekretar/ psiholog/ pedagog/ radni terapeut/ fizioterapeut/ medicinska sestra/ njegovateljica/ domaćica/ vozač/ defektolog-oligofrenolog(honorarno).
JU  Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju počeo je sa radom 1.04. 2011. godine sa upisanih 13 korisnika, a trenutno ima 14 korisnika  sa različitim smetnjama.
 
 
Rad JU Dnevni centar finansira se iz : Budzeta opstine, Budžeta republike, Donacija.
U našoj ustanovi korisnici imaju dva obroka i užinu:doručak,užina, ručak.
Takođe je korisnicima obezbjeđena usluga prevoza od kuće do centra i nazad, kao i svakodnevni  fizioterapeutski tretmani.

Direktor : DRAGICA KOSIĆ 

Novosti:

Konferencija za medjije 30.03.2021.povodom projekata Poboljšanje kvaliteta usluga

Konferencija za medjije 30.03.2021.povodom projekata Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene – ESCI se realizuje u okviru Poziva za podršku pružanja usluga socijalne i dječje zaštite koji je dio Programa Evropske unije i Crne Gore za […]

Program obuke o međusektorskoj saradnji u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorištavanja 28.09.-29.09.2023

    Direktorica Dragica Kosić i sekretarka ustanove Suzana Miljković su prisustvovale dvodnevnoj akreditovanoj obuci “Program obuke o međusektorskoj saradnji u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorištavanja” u periodu od 28.09.-29.09.2023 godine u Podgorici. Obuka je organizovana od strane Unicefa, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore.

Trinaeste sportske igre “Oaza” u Sarajevu od 28.09.-29.09.2023

Na poziv Udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području kantona Sarajevo- Oaza, korisnici  JU” Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi” su u pratnji roditelja i zaposlenih, učestvovali na Trinaestim sportskim igrama “OAZA” u Sarajevu u periodu od 28.09-29.09.2023.godine Naši korisnici su se takmičili u atletskim disciplinama i […]

Izlet Zaleđe Herceg Novog

  15.09.2023.godine korisnici JU Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi, u pratnji zaposlenih su bili na jednodnevnom izletu u Hercegnovskom zaleđu- obilazak sela  Kameno i Tajnog brda.

Sigurni i jednaki u hitnim i vanrednim situacijama-Obuka -Ministrarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za zaštitu i spašavanje

12-13.09.2023.godine Obuka-Safe and equal in Emergencies/Sigurni i jednaki u hitnim-vanrednim situacijama -Obuka pripadnika operativnih jedinica za postupanje sa OSI u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća, Organizovana od strane Ministarstva unutrašnjih poslova-Direktorata za zaštitu i spašavanje. Direktorica Dragica Kosić je prisustvovala obuci  Sigurni i jednaki u hitnim-vanrednim situacijama i prezentovala našu Ustanovu i specifičnosti postupanja […]

Posjeta JU Gradskoj biblioteci i čitaonici Herceg Novi

Na poziv JU Gradske biblioteke i čitaonice Herceg Novi, 07.09.2023 korisnici Dnevnog centra su u pratnji zaposlenih prisustvovali  radionici Stripoterapije organizovanoj u prostorijama biblioteke. Radionicu je vodila  autorka Ana Petrović koja je za svoju istoimenu kjnigu dobila nagradu Duško Radović za 2022 godinu. Naši korisnici su aktivno učestvovali u radionici.  

 

Back To Top
Translate »