dnevnicentarhn.org
dnevnicentarhn.org
dnevnicentarhn.org
Dnevni Centar Herceg Novi

J.U. Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi osnovan je  28. 12. 2010. godine odlukom Skupštine opštine Herceg Novi, uz predlog i podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja,  a počeo sa radom 01. 04. 2011.godine. Djelatnost centra predstavlja sveobuhvatan servis zaštite djece sa smenjama i teškoćama u razvoju, u kojem se pruža kompletan servis : 
• boravak/ savjetovanja /prevoz djece/ ishrana/ socijalizacija/ rehabilitacija-fizikalni tretman/ patronažne usluge/ elementarno obrazovanje djece/ društvena i profesionalna aktivacija djece/ edukacija roditelja za samopomoć djeci.

Kvalitetno pruzanje usluga zahtjeva i stručne saradnike, tako da su zaposleni: direktor/ sekretar/ psiholog/ pedagog/ radni terapeut/ fizioterapeut/ medicinska sestra/ njegovateljica/ domaćica/ vozač/ defektolog-oligofrenolog(honorarno).
JU  Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju počeo je sa radom 1.04. 2011. godine sa upisanih 13 korisnika, a trenutno ima 14 korisnika  sa različitim smetnjama.
 
 
Rad JU Dnevni centar finansira se iz : Budzeta opstine, Budžeta republike, Donacija.
U našoj ustanovi korisnici imaju dva obroka i užinu:doručak,užina, ručak.
Takođe je korisnicima obezbjeđena usluga prevoza od kuće do centra i nazad, kao i svakodnevni  fizioterapeutski tretmani.

Direktor : DRAGICA KOSIĆ 

Novosti:

Konferencija za medjije 30.03.2021.povodom projekata Poboljšanje kvaliteta usluga

Konferencija za medjije 30.03.2021.povodom projekata Poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih usluga obuke i savjetovanja za djecu, roditelje i zaposlene – ESCI se realizuje u okviru Poziva za podršku pružanja usluga socijalne i dječje zaštite koji je dio Programa Evropske unije i Crne Gore za […]

28.06.2024-Konferencija-Predstavljanje rezultata zajedničke inicijative, Unapređenje inkluzije djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Crnoj Gori

    28.08.2024 godine-Direktorica Dragica Kosić prisustvuje Konferenciji-Predstavljanje rezultata zajedničke inicijative, Unapređenje inkluzije djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, koja se održava u Podgorici. Inicijativa je finansirana od strane Partnerstva Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom UNPRPD.

17.06-18.06.2024 godine- Program obuke za primjenu savremenih standarda za hraniteljstvo -Hraniteljstvo je most od prošlosti ka budućnosti djeteta

  17.06-18.06.2024 godine-Direktorica Dragica Kosić i socijalna radnica Ana Kovačević su prisustvovale dvodnevnoj obuci pod nazivom “Program obuke za primjenu savremenih standarda za hraniteljstvo -Hraniteljstvo je most od prošlosti ka budućnosti djeteta”, koja je organizovana od strane Unicefa i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

11.06.2024-Izlet korisnika Dnevnog centra Lipskoj pećini

      11.06.2024 godine- Naši korisnici su u pratnji zaposlenih obišli Lipsku pećinu. U  pratnji vodiča Irene Vujović  posjetili smo  Lipsku pećinu i upoznali  se sa istorijskim znamenitostima. U povratku smo korisnike odveli u Nikšić na ručak i osvježenje. Ovim putem se zahvaljujemo upravi i zaposlenima Turističkog preduzeća Lipska pećina, posebno vodiču Ireni  i […]

06.06.2024-Donatorsko veče za podršku djeci sa smetnjama u razvoju

  06.06.2024 godine- Direktorica Dragica Kosić prisustvovala je donatorskoj večeri za podršku djeci sa smetnjama u razvoju. Humanitarni događaj organizuje Ženski klub Skupštine Crne Gore, u saradnji sa Skupštinom Crne Gore, kao i uz podršku Međunarodnog kluba žena u Crnoj Gori i UNICEF-a.

24.05.2024. godine-Posjeta Direktorice Dragice Kosić Centru za autizam u Tirani

24.05.2024 godine- Na poziv Fondacioni Femijet Shqiptare, Albanske humanitarne organizacije koja je svoje djelovanje posvetila dobrobiti djece sa smetnjama u razvoju, predstavnici Dnevnih centara iz Crne Gore su bili u posjeti Centru za autizam u Tirani. Zahvaljujući izuzetnom radu Centra i spremnosti za saradnju, brojni mališani iz regiona su već koristili njihove usluge koje podrazumjevaju […]

 

Back To Top
Translate »