dnevnicentarhn.org
dnevnicentarhn.org
dnevnicentarhn.org
Dnevni Centar Herceg Novi

J.U. Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi osnovan je  28. 12. 2010. godine odlukom Skupštine opštine Herceg Novi, uz predlog i podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja,  a počeo sa radom 01. 04. 2011.godine. Djelatnost centra predstavlja sveobuhvatan servis zaštite djece sa smenjama i teškoćama u razvoju, u kojem se pruža kompletan servis :
• boravak
• prevoz djece
• ishrana
• socijalizacija
• rehabilitacija-fizikalni tretman
• patronažne usluge
• elementarno obrazovanje djece
• društvena i profesionalna aktivacija djece
• edukacija roditelja za samopomoć djeci
Kvalitetno pruzanje usluga zahtjeva i stručne saradnike, tako da su zaposleni:
• direktor
• vozač
• domaćica
• psiholog
• fizioterapeut
• 2 medicinske sestre
• pedagog-vaspitač
• defektolog-logoped(honorarno)
• defektolog-oligofrenolog(honorarno)
• Profesor fizičkog (honorarno)

JU  Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju počeo je sa radom 1.04. 2011. godine sa upisanih 13 korisnika  (što bi prema standardima –jedno djete na 10m2 bio pun kapacitet).
Sa korisnicima se radi tako što su formirane tri grupe prema oštećenju odnosno dijagnozi- grupa djece sa cerebralnom paralizom, grupa djece sa autizmom, i grupa djece sa kombinovanim smetnjama.

Rad JU Dnevni centar finansira se iz :
• Budzeta opstine
• Budzeta republike
• Donacija.
U našoj ustanovi korisnici imaju dva obroka i užinu:doručak,užina, ručak.
Takođe je svim korisnicima obezbjeđen prevoz od kuće do centra i nazad.
Sa korisnicima se radi po grupama i prema utvrđenim dnevnim i sedmičnim planovima aktivnosti. Nakon jutarnjeg okupljanja sljedi doručak, zatim se podjelimo u grupe  i počinju radne aktivnosti (kreativne radionice, praktične vještine, u svjetu knjige, u svjetu muzike, likovna radionica). Svakodnevno se  sa korisnicima rade fizioterapeutske  vježbe, dva puta sedmično koristimo sportsku halu, jednom sedmično u saradnji sa gradskom bibliotekom imamo časove čitanja. Pored radnih aktivnosti vrlo često idemo u šetnje, posjete kulturnim manifestacijama i ustanovama.

Direktor : DRAGICA KOSIĆ 

Novosti:

Obilazak tvrđave FORTE MARE

Obilazak tvrđave FORTE MARE  

0 comments

IZLET U TIVAT. OBILAZAK PORTO MONTENEGRA , POSJETA RUMUNSKOM ŠKOLSKOM BRODU.

IZLET U TIVAT. OBILAZAK PORTO MONTENEGRA , POSJETA RUMUNSKOM ŠKOLSKOM BRODU.

0 comments

Posjeta Gradonacelnika Prilepa, gospodina Ilije Jovanovskog Dnevnom centru Herceg Novi.

Posjeta Gradonacelnika Prilepa, gospodina Ilije Jovanovskog Dnevnom centru Herceg Novi.

0 comments

Izlet korisnika Dnevnog centra u Nikšić dana 08.juna 2018. Posjeta manastiru Svetog asostola Luke u Župi Nikšićkoj.

Izlet korisnika Dnevnog centra u Nikšić dana 08.juna 2018. Posjeta manastiru Svetog asostola Luke u Župi Nikšićkoj.

0 comments

15 i 16 maj 2018 Radna posjeta dr. Susan W. Parker JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi

15 i 16 maj 2018 Radna posjeta dr. Susan W.  Parker JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi Dr. Susan W. Parker, profesorica na prestižnom Američkom univerzitetu Robert Morris u Pensilvaniji je zajedno sa svojim studentima boravila  u radnoj posjeti u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i […]

0 comments

 

Back To Top
Translate »