dnevnicentarhn.org
dnevnicentarhn.org
dnevnicentarhn.org
Dnevni Centar Herceg Novi

J.U. Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi osnovan je  28. 12. 2011. godine odlukom Skupštine opštine Herceg Novi, uz predlog i podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja,  a počeo sa radom 01. 04. 2011.godine. Djelatnost centra predstavlja sveobuhvatan servis zaštite djece sa smenjama i teškoćama u razvoju, u kojem se pruža kompletan servis :
• boravak
• prevoz djece
• ishrana
• socijalizacija
• rehabilitacija-fizikalni tretman
• patronažne usluge
• elementarno obrazovanje djece
• društvena i profesionalna aktivacija djece
• edukacija roditelja za samopomoć djeci
Kvalitetno pruzanje usluga zahtjeva i stručne saradnike, tako da su zaposleni:
• direktor
• vozač
• domaćica
• psiholog
• fizioterapeut
• 2 medicinske sestre
• pedagog-vaspitač
• defektolog-logoped(honorarno)
• defektolog-oligofrenolog(honorarno)
• Profesor fizičkog (honorarno)

JU  Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju počeo je sa radom 1.04. 2012. godine sa upisanih 13 korisnika  (što bi prema standardima –jedno djete na 10m2 bio pun kapacitet). Trenutno imamo upisanih 15 korisnika, od kojih je 10 korisnika je muškog pola,a 5 ženskog pola, uzrasta od 7-27 godina.
Sa korisnicima se radi tako što su formirane tri grupe prema oštećenju odnosno dijagnozi- grupa djece sa cerebralnom paralizom, grupa djece sa autizmom, i grupa djece sa kombinovanim smetnjama.

Rad JU Dnevni centar finansira se iz :
• Budzeta opstine
• Budzeta republike
• Donacija.
U našoj ustanovi korisnici imaju dva obroka i užinu:doručak,užina, ručak.
Takođe je svim korisnicima obezbjeđen prevoz od kuće do centra i nazad.
Sa korisnicima se radi po grupama i prema utvrđenim dnevnim i sedmičnim planovima aktivnosti. Nakon jutarnjeg okupljanja sljedi doručak, zatim se podjelimo u grupe  i počinju radne aktivnosti (kreativne radionice, praktične vještine, u svjetu knjige, u svjetu muzike, likovna radionica). Svakodnevno se  sa korisnicima rade fizioterapeutske  vježbe, dva puta sedmično koristimo sportsku halu, jednom sedmično u saradnji sa gradskom bibliotekom imamo časove čitanja. Pored radnih aktivnosti vrlo često idemo u šetnje, posjete kulturnim manifestacijama i ustanovama.

Direktor : DRAGICA KOSIĆ 

Novosti:

IZLET KORISNIKA DNEVNOG CENTRA U TREBINJE 14.10.2016. GODINE

IZLET KORISNIKA DNEVNOG CENTRA U TREBINJE 14.10.2016. GODINE

0 comments

Zaposleni, kao i djeca i omladina” Dnevnog centra sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi” učestvovali su u akciji ” Očistimo Herceg Novi za jedan dan” Društvo su nam pravili učenici osnovnih škola ” Milan Vuković” , ” Dašo Pavičić”, srednje mješovite škole ” Ivan Goran Kovačić”, članovi oderda izviđača ” Orijen” . Lokallitet akcije čišćenja bila je Blatna plaža u Igalu. Nevladina organizacija ” Ruke”organizovala je edukativno predavanje za djecu i pravljenje skulpture od sakupljenog otpada.

Zaposleni, kao i djeca i omladina” Dnevnog centra sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi” učestvovali su u akciji ” Očistimo Herceg Novi za jedan dan” Društvo su nam pravili učenici osnovnih škola ” Milan Vuković” , ” Dašo Pavičić”, srednje mješovite škole ” Ivan Goran Kovačić”, članovi oderda izviđača ” Orijen” . Lokallitet akcije […]

0 comments

Naš fizioterapeut Zorica Krivokapić učestvovala je na edukativnom seminaru za pisanje projekata pod nazivom ” Znanjem do donacija” CERS koji se održao na Zlatiboru od 17-og do 19-og maja 2016-e godine.

Naš fizioterapeut Zorica Krivokapić učestvovala je na edukativnom seminaru za pisanje projekata pod nazivom ” Znanjem do donacija” CERS koji se održao na Zlatiboru  od 17-og do 19-og maja 2016-e godine.

0 comments

 

Back To Top
Translate »